dlamaturzysty.info

Matura z języka hiszpańskiego

Hiszpański na maturze 2021
Język obcy - zmiany na maturze 2021

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy

 • Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  O egzaminie
  Na maturze JĘZYK HISZPAŃSKI można wybrać, jako język nowożytny

  Język hiszpański można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
  • część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
  • część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

  Język hiszpański można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
  • część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
  • część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
  • część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
  Przygotowanie do matury z hiszpańskiego
  Kierunki studiów po maturze z hiszpańskiego
  Wyniki i liczba zdających w roku 2019
  Język hiszpański, p. podstawowy, matura 2019
  Liczba zdających: 602
  (LO: 582, technikum: 20)
  średnia: 77%
  (LO: 77%, technikum: Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających)

  hiszpanski_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Język hiszpański, p. rozszerzony, matura 2019
  Liczba zdających: 874
  (LO: 807, technikum: 67)
  średnia: 54%
  (LO: 55%, technikum: 44%)

  hiszpanski_rozszerzony_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Wyniki i liczba zdających w roku 2018
  Język hiszpański, p. podstawowy, matura 2018
  Liczba zdających: 614
  (LO: 592, technikum: 22)
  średnia: 79%
  (LO: 80%, technikum: Parametry statystyczne są podane dla grup liczących 30 lub więcej zdających)  Język hiszpański, p. rozszerzony, matura 2018
  Liczba zdających: 799
  (LO: 748, technikum: 51)
  średnia: 55%
  (LO: 56%, technikum: 48%)  Polityka Prywatności